Een sociale coöperatie is een speciaal soort vereniging die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden. Zo'n coöperatie kan functioneren als een sociaal bedrijf waarbinnen mensen in gezamenlijkheid werken aan een opdracht of gezamenlijk werken binnen een  bedrijf.

De andere mogelijkheid is dat je zelfstandig een eigen bedrijf opzet. Zo kan je eigen producten of diensten verkopen. We noemen deze vorm van ondernemerschap scharrelondernemerschap. 

Wij zullen je als ondernemer bijstaan met eventuele aanvragen van een regeling op maat waarin je kunt werken met behoud van uitkering zonder sollicitatieplicht.