Deze groep van ondernemers zal worden ingezet daar waar empowerment nodig en gewenst is.