Op diverse plekken Amsterdam Zuidoost nemen mensen met weinig inkomen het initiatief om via eigen coöperatieve activiteiten hun (inkomens)positie te verbeteren en/of het leven in de buurt aangenamer te maken. Het gaat om kleinschalige (buurt)economische activiteiten die in samenwerking worden opgezet door mensen die eigen zeggenschap hebben over het initiatief. ECA ondersteunt deze initiatieven zo breed mogelijk.